Amstel Incasso

Sinds 2007 is Amstel Incassso uw betrouwbare incassopartner in geheel Nederland. Aemstel Incasso is een incassobureau, die zich onderscheidt door geheel gratis haar incassodiensten aan te bieden, voor zowel bedrijven als voor particulieren.

Aemstel Incasso verricht geheel kosteloos haar incassodiensten en conformeert zich daarbij aan de wettelijke regelgeving ingevolge de Incassowet, welke per 01 juli 2012 van kracht is.

Amstel Incasso is een klein en dynamisch incassobureau met als grote voordeel, dat Amstel Incasso o.a. slagvaardig is. Vandaag een incasso opdracht indienen, is vandaag nog een eerste sommatie aan uw debiteur.

Amstel Incasso biedt gratis haar incassodiensten aan in zowel de buitengerechtelijke incassofase als de gerechtelijke incassofase.

De buitengerechtelijke fase
In deze buitengerechtelijke incasso sommeert Amstel Incasso de debiteur veelvuldig, middels brieven, e-mails, sms en telefoon om aan zijn of haar verplichtingen te voldoen. In geruim 80% van de dossiers lijdt dit tot succes, betaling ineens dan wel een aannemelijke betalingsregeling. Vanzelfsprekend benadert Amstel Incasso de debiteur op een redelijke en fatsoenlijke wijze middels een protocol, zodoende geraakt de verhouding tussen de crediteur en debiteur doorgaans zo min mogelijk verstoort.

De gerechtelijke fase
In het geval dat de debiteur niet tot betaling overgaat of een betalingsregeling treft, kan Amstel Incasso desgewenst middels een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank betaling van de vordering afdwingen bij de debiteur.

Amstel Incasso berekent in deze fase louter de verschuldigde kosten door aan derden, zoals; griffierecht, kosten betekening dagvaarding etc. Voor het opstellen van een dagvaarding, het voeren van de procedure bij de Rechtbank, etc worden door Amstel Incasso geen kosten berekent. Deze kosten zullen eveneens op de debiteur worden verhaald. Ons motto luidt;” De debiteur betaalt!”